Liên hệ

 

 

Địa chỉ: 166 đường 28, phường 10, quận 6, TP HCM

Điện thoại: 0934135859

E-mail: Baobidung1lan@gmail.com


Bao Bì

Địa chỉ: 

Mail: 

Điện thoại: 

Website: 

Facebook: 

Youtube: 

Tiktok: